سنگ گرانیت(ویژگی ها، مزایا، معایب، کاربرد وموارد استفاده، معادن)