گرانیت سبز

سنگ گرانیت، سنگ آذرینی است که بر روی کره زمین، فراوان یافت میشود. گرانیت کاربردی های مختلفی دارد و در مناطق مختلف جهان، قابل به کارگیری و استفاده است. این سنگ با داشتن مقاومت واستحکام بالا و همچنین تنوع در رنگ و طرح های گوناگون، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. گرانیت سبز نیز با داشتن رنگ خاص و مقاومت زیاد و همچنین انجام فرآوری های خاص همچون بوش همرچرمی، مورد اقبال بازارهای داخلی وخارجی قرار گرفته است.