سنگ دبل بلک بوش همر

4,600,000 ریال
رنگ غالب: طوسی
  • ترکیب رنگی :  نقاط جذاب طوسی و سفید
  • نوع فرآوری : بوش همر
  • ابعاد : پلاک 40 طولی
کاربرد:
  • سنگ کف پله ، سنگ کف واحد مسکونی و تجاری ، کف پارکینگ، فضاهای داخلی هتل ،سنگ کف لابی هتل
  • جدول های سنگی ، محوطه و پیاده رو  ، دیوار های لابی ، دیوار های داخلی ، فضای بیرونی ، محوطه های باز