سیلور

سنگ مرمریت سیلور یکی از سنگ های مقاوم است که گاها با تراورتن سیلور اشتباه گرفته میشود. این سنگ رنگ خاص و جذاب داشته، جذب آب پایینی دارد و در مناطق مختلف قابل استفاده است. مرمریت سیلور، بعضی از مشکلات سنگ تراورتن مشابه خود را ندارد. ثبات رنگ، عدم استفاده از رزین و واکس سنگ، سورت بندی یکدست و… از دیگر ویژگی های این سنگ است.