پروژه در حال ساخت با لاشتر بوش همر چرمی و تلفیق با آجر. سنگ یکی از مصالحی است که با هر کدام از مصالح دیگر ترکیب و ایجاد هارمونی می کند.در این پروژه، سنگ لاشتر بوش همرچرمی و آجر در کنار یکدیگر به کار گرفته شده و زیبایی خاصی به وجود آورده اند.