شو روم سنگ پارس 🔹گروه کارخانه جات و معادن سنگ پارس

تولید تخصصی سنگ لاشتر ، نی ریز و دبل بلک و …

با انجام انواع فرآوری (بوشهمر (بوش همر ) ،بوش همرچرمی، چرمی، تامبل، شیاری، بوش همرچرمی شیاری، کات بروکن، اسکراچ چرمی ، سندبلاست ، سند بلاست چرمی و… )

در ابعاد صادراتی و ضخامت 2 سانت فیکس