معماری

31/01/2024

آجرنما و تفاوت آن با آجر – انواع، مزایا، معایب، کاربرد

آجرنمای ساختمان چیه؟ آجرنما از جمله پرکاربردترین مصالح ساختمانی در نمای ساختمان، با توجه به آب وهوای مناطق مختلف است. نوعی پوشش با ضخامت کمتر از […]