معماری

23/09/2023

انواع سنگ پارکینگ و رمپ، ویژگی های لازم برای انتخاب سنگ مناسب و مزایای آن

پارکینگ ها چه عمومی باشند چه خصوصی، چه در فضای مسکونی باشند چه تجاری، باید استانداردهای لازم را داشته باشند. یکی از مواردی که در ساخت