برترین های جهان

31/01/2024

آجرنما و تفاوت آن با آجر – انواع، مزایا، معایب، کاربرد

آجرنمای ساختمان چیه؟ آجرنما از جمله پرکاربردترین مصالح ساختمانی در نمای ساختمان، با توجه به آب وهوای مناطق مختلف است. نوعی پوشش با ضخامت کمتر از […]
28/06/2023

سنگ پارس در بین یکصد برند ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی

اولین همایش یکصد برند ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی و اهدافی چون ایجاد هم افزایی در بین سازمان‌های دولتی و خصوصی با دبیری جناب آقای محمدرضا یارمحمدی برگزار شد. سنگبری […]