راک استون یا راک تامبل (Rock Face) چیست؟

راک استون یا راک تامبل از جمله پرداخت های محبوب سنگ های طبیعی هستند که بافت و ظاهری متفاوت از سنگ ارائه میکنند. برخلاف سایر فرآوری ها، در این فرآوری سطح سنگ با ضخامت یکسان سابیده یا یکدست نشده و دارای ضخامت متفاوت، در قسمت های مختلف آن است. در این فرآوری لبه های سنگ را به ضخامت دو سانتی متر نزدیک میکنیم تا وسط سنگ به حالت بالشتک در آمده و حالت صخره ای و طبیعی آن حفظ شود. سطح ناهموار جذاب و طبیعی، تولید یکنواخت و میزان تولید بیشتر نسبت به بادبر از جمله ویژگی های راک استون است.

راک تامبل چیست؟

راک تامبل یکی از فرآوری های ترکیبی سنگ است. در این فرآوری راک استون های تولیدی در دستگاه تامبل سنگ قرار میگیرند تا گوشه ها و سطح سنگ از حالت زاویه دار خارج شده و حالت فرسایشی پیدا میکند. بافت سنتی و کهنه ای که از راک تامبل به جا می ماند در بازار های اروپایی و معماری سنتی آن بسیار محبوب است. اخیرا از این سنگ در معماری ها و طراحی های خاص ایرانی نیز استفاده میشود.

 

راک استون اپوکسی یا راک پولیش

در این فرآوری ترکیبی، بعد از راک استون شدن، سطح سنگ اسید شور میشود. با این کار رنگ سنگ متفاوت تر شده و سنگ سفید، سفید تر و سنگ تیره، نیز تیره تر میشود.

 

راک فیس براش یا راک چرمی

در این نوع از فرآوری ترکیبی، پس از تولید راک استون، سطح آن فرچه های مخصوص چرمی کشیده میشود تا لبه ها و زبری های سطح سنگ از بین برود و بافت چرمی شکل حاصل شود.

در برخی موارد و سفارش های خاص، راک استون چرمی، اسید شویی نیز میشود. ظاهر و بافت آن متفاوت و زیباتر شده ولی قیمت تمام شده بیشتری پیدا میکند.