• یکشنبه , ۴ آبان ۱۳۹۹

تراورتن عسلی (نما رومی)

تراورتن عسلی بی موج در ابعاد تایل و حکمی با ضخامت های مختلف با هر نوع ساب( صیقل و چرمی و هوند) تولید می گردد.

 

Translate »