• دوشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۸

بکارگیری شیوه‌های قدیمی در ۹۰ درصد سنگبری‌ها

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران می گوید: ۹۰ درصد سنگبری‌ها به شیوه های قدیمی فعالیت می کنند که این رویه مانع بازدهی مطلوب کارخانه ها شده است.

«عزیز میرزائیان» اضافه کرد: آمارهای غیر رسمی گویای آن است که ایران همواره در بین پنج کشور شاخص تولید کننده سنگ تزئینی و نما قرار دارد، اما در بخش صادرات، جزو ۲۰ کشور جای گرفته است.

رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران اضافه کرد: از مجموع ۶ هزار و ۵۰۰ واحد سنگبری در کشور، حدود ۱۰ درصد آنها دارای مشخصه های به روز هستند.

وی اظهار داشت: براساس استانداردهای بین المللی، به ازای هر تن سنگ تزئینی و نما ۱۶ تا ۱۷ متر باید تولید صورت گیرد، اما واحدهای سنتی این بخش حدود پنج تا هفت متر به ازای هر تن تولید دارند.

وی گفت: ماشین آلات فرسوده واحد های سنگبری کشور قادر به تولید استاندارد نیست و به این ترتیب زمینه حضور در بازارهای صادراتی از دست می رود.

ضایعات ۵۰ درصدی سنگ های تزئینی و نما

میرزائیان گفت: بررسی ها نشان می دهد بیش از ۵۰ درصد سنگ تزئینی و نمای کشور به ضایعات تبدیل می شود و این موضوع نیازمند چاره اندیشی و برنامه ریزی است، زیرا سرمایه های ملی به این ترتیب هدر می رود.

وی اضافه کرد: واحد های سنگبری که فاقد ماشین آلات روز و جدید هستند و سهم قابل توجهی در ضایعات این بخش دارند، معدنکاران را تحت فشار قرار می دهند و در اداره های صنعت، معدن و تجارت استانها مدعی می شوند که معدنکار سنگ در اختیارشان قرار نمی دهد.

به گزارش ایرنا، انجمن سنگ ایران پیشتر اعلام کرده بود، ظرفیت کارخانه های سنگبری کشور بالغ بر ۱۸۰ میلیون متر در سال است که از این رقم حدود ۷۰ میلیون متر تولید می شود که ۱۰ میلیون متر راهی بازارهای هدف صادراتی می شود و ۶۰ میلیون متر در داخل کشور به مصرف می رسد.

Translate »